CHROMuLAN

Chromatographic Software for Everyone

Click here to start

Table of contents

CHROMuLAN

Cíle projektu

Vznik projektu

HPLC + INGOS

AAA-400

AAA 400 - Mikro

LCP-5000

LCD-5000

Sestava LC-5000

Komunikace uLan

Skladba uLan

Program CHROMuLAN

Systémové Požadavky

Obousměrná komunikace

Akvizice dat

Devices

DevProps

Provedení analýzy

NewSample

Zpracování dat

Struktura souborů

CHROMuLAN v0.17

Pro každého

Author: PiKRON s.r.o.

E-mail: pikron@volny.cz

Homepage: http://www.pikron.com

Further information:
Presentace softwarového projektu CHROMuLAN na konferenci Pokroky v chromatografii a elektroforéze 2000 pořádané Pardubickou univerzitou