O projektu

Projekt CHROMuLAN

CHROMuLAN

Chromatografický software pro každého

Webové stránky projektu jsou v procesu převádění na SourceForge

Projekt přináší volně šiřitelný software (distribuovaný pod GNU General Public License) pro řízení chromatografických přístrojů a následné vyhodnocení naměřených dat. Sada chromatografických přístrojů, které byly vyvinuty firmou PiKRON od roku 1992, komunikuje s programem pomocí protokolu uLAN.

Pro připojení jiných přístrojů (hlavně detektorů s analogovým výstupem) byl vyvinut dvoukanálový adaptér s 20-ti bitovým AD převodníkem a TTL vstupy a výstupy. Díky OpenSource povaze projektu (tj. program lze získat včetně zdrojového kódu) je možné vytvářet softwarové moduly (MS Windows DLLs) pro komunikaci s přístroji jiných výrobců.

Projekt byl inicializován a je sponzorován firmou PiKRON, která se zabývá vývojem přístrojů pro kapalinovou chromatografii, robotických a polohovacích systémů a infuzní techniky. Doposud bylo vyrobeno více než 3000 přístrojů které komunikují pomocí uLAN protokolu navrženém touto firmou.

Okno programu CHROMuLAN

V současné době je software vyvíjen za použití Borland Delphi pro Windows 98/NT/2000. Počítá se s rozšířením pro Linux za použití Borland Kylix. Hlavní programátor a koordinátor projektu je Jindřich Jindřich (www.jindrich.com), odborný asistent na Katedře organické chemie, PřF UK, Praha (orgchem.natur.cuni.cz).

HPLC přístroje jsou vyráběny a distribuovány přístrojovým oddělením firmy INGOS (www.ingos.cz). V současné době dostupné přístroje jsou HPLC čerpadla LCP5020, LCP5021 a LCP5081, detektory UV a UV-VIS LCD5000, UV254 LCD5200, termostat LCT5100, automatický dávkovač LCS5040. Další přístroj distribuovaný společně s chemickým know-how je analyzátor aminokyselin AAA400.


Poslední změna: 20.4.2011 16:00:44